OOG VOOR DE ZUIVELINDUSTRIE

TIJD, TRENDS EN TOEPASSINGEN

De moderne tijd, trends in voeding, technische ontwikkelingen, maakt dat wij voortdurend op zoek zijn naar diepere kennislagen en bredere toepasbaarheid van nieuwe ideeën.

CSK is behalve producent en deskundige op het gebied van zuiveltechnologie ook een onderzoekspartner van naam. In onze laboratoria en ons Dairy Lab in de Wageningse Food Valley kijken wij naar nieuwe kansen voor zuivelontwikkeling en –toepassingen. Altijd met het oog op trends in de maatschappij en de voedingsmiddelenindustrie. Onze drijfveren: passie voor zuivel en voor de wensen en verlangens van onze klanten.

Zicht op zuivel is zicht op de wereld.

TIJD, TRENDS EN TOEPASSINGEN
UNIEKE ZUIVELPRODUCTEN CREËREN WE SAMEN

UNIEKE ZUIVELPRODUCTEN CREËREN WE SAMEN

Op het gebied van starter cultures, zijn wij een gerenommeerde speler. Met onze bacterieculturen zijn we in staat om vanuit een sterk idee, samen met onze klanten, een uniek product te creëren.

In ons lab maken we ook prototypes van yoghurt, kaas of kwarkvarianten, zodat we samen een product kunnen ontwikkelen met functionaliteiten die passen bij de positionering, de marketing van het zuivelproduct. Die bekwaamheid combineren wij met inzicht in consumenten- en industriële trends. Door de juiste accenten te leggen, zetten wij onze wetenschap om in commercieel aantrekkelijke producten te maken van hoog kwalitatief niveau.

De kracht van een sterk idee heet ook wel: continuïteit.