Privacy Statement

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
---
By using our website, you agree to the use of your information as described in this Privacy Statement. We process personal information in accordance with the European General Data Protection Regulation. (GDPR)

Typen persoonsgegevens die we verwerken

Cookies en websitegebruik

CSK gebruikt technische en functionele cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat een website goed functioneert. Hiermee worden bijvoorbeeld je browserinstellingen voor een optimale weergave voor onze website uitgelezen, wordt ervoor gezorgd dat je video’s kunt bekijken, wordt bijgehouden welke taalinstelling je hebt geselecteerd, en wordt mogelijk gemaakt dat wat jij invult in tekstvelden bewaard blijft.

Daarnaast maakt CSK gebruik van analytische cookies om de website te verbeteren en om onze producten en diensten beter te laten aansluiten bij je voorkeuren. Daarvoor wordt de volgende informatie verzameld:

- Het aantal bezoekers aan webpagina’s op deze website;
- Hoe lang een bezoeker de website bezoekt;
- De volgorde waarin bezoekers pagina’s bezoeken;

Een cookie identificeert geen persoonlijke informatie, maar informatie over je computergebruik. Je kunt de browser op de hoogte stellen wanneer je een cookie ontvangt, zodat je altijd kunt accepteren of weigeren. Het afwijzen van cookies zal echter een negatieve invloed hebben op de functionaliteit en de bruikbaarheid van de website.

Google Analytics

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Privacyrechten

Je hebt het recht op inzage en correctie van je persoonsgegevens, maar ook het recht op gegevensexport, verwijdering en vergetelheid. Daarom hebben we processen ingericht om je gebruik te laten maken van je rechten. 

Security

CSK zorgt ervoor dat je persoonsgegevens beschermd zijn. We werken continue aan het verbeteren van onze maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaring en aanpassing van enige aard te voorkomen.

Contact information

Verzoeken om inzage of het uitoefenen van de rechten zoals hierboven beschreven, kunnen worden gedaan door contact op te nemen met info@cskfood.com. We zullen deze verzoeken afhandelen met inachtneming van de contractuele afspraken en relevante nationale wetgeving.

Als je meer wilt weten over hoe CSK omgaat met persoonsgegevens, stuur dan een bericht naar info@cskfood.com.

Disclaimer

Typ- en spelfouten voorbehouden. CSK behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Wij moedigen je aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in oktober 2018.

---------

Personal data that we process

Mapping website visit

CSK uses technical and functional cookies. Functional cookies ensure the functioning of the website. Those cookies read out your browser settings for an optimal display of our website, they will ensure you will be able to watch videos, they keep track of the language settings you have selected and they make it possible to fill out text fields on our website. In addition, CSK uses analytical cookies in order to improve our website and to tailor our range of products and services to your preferences. CSK collects the following information:
- The number of visitors to webpages on this website
- The duration of each visit
- The order in which visitors visit pages
 

A cookie is a small text file stored on your computer for tracking purposes. A cookie does not identify personal information, but information about your computer usage. You can notify the browser when you receive a cookie, so that you can accept or decline on any occasion. However, rejecting cookies will adversely affect the functionality and uses of the website.

Google Analytics

We use Google Analytics. We use this information to analyse how people use our website. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. We do not allow Google to use the information obtained for other Google services. The information collected by Google is made as anonymous as possible. Your IP-address is explicitly left out. 

Rights of Data Subjects

You have the right to access and rectify your personal information, as well as the right to restriction, data portability and erasure. CSK has established procedures to enable you to make use of your rights. To ensure that the request for access has been made by you, we will ask you to confirm.

Security

CSK ensures your personal information is protected. We are continuously improving our measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification of any kind.

Contact information

A request for access, information or other use of the rights mentioned above, can be done by contacting info@cskfood.com. We will respond to these requests in accordance with the data protection agreements and particularly in accordance with the statutory time limits. If you would like to know more about how we process and protect personal data at info@cskfood.com, please contact us by sending an e-mail to info@cskfood.com or call us at +31 88 13 41 500.

Disclaimer

Typing and spelling errors reserved. CSK reserves the right to change this Privacy Statement. Therefore, we encourage you to consult this page periodically. This privacy statement was last modified in October 2018.