CULTURES EN CULTUREN

Smaken en voedingsproducten zijn van oudsher streekgebonden. Iedere cultuur haar eigen cultures. Bij CSK willen wij de kleinste nuances bewaren, maar de grenzen slechten.

Smaak kan bruggen bouwen tussen wereldambities en lokale tevredenheid. Zo gebruiken we onze kennis van onder meer bacteriecultures om authentieke smaken te borgen en nieuwe te creëren. Cultuurbewaking en –bevordering op hun best. Voor zowel de verbreiding van de grote namen – met overal ter wereld dezelfde, onberispelijke smaak en textuur – als het behoud van de kleintjes voor volgende generaties is uiterst specialistische kennis nodig. Zo werken wij aan zuivelproducten die te scharen zijn onder wereldmerken en de extraordinaire smaak van een microcultuur. Met dezelfde kennis en passie.